دری | English

دوشنبه 20 لیندی 1402  |  11 دسمبر 2023  |  28 جمادی الاولی 1445

Logo image

خپرونې


د کېسو ښار

د کېسو ښار خپرونې محور ټولنیز بحثونه، داستانونه، عرفاني او پند لرونکې کیسې تشکیلوي.د مهاجرت کیسې

د مهاجرت کېسو خپرونه کې د اوریدونکو له خولې د غیر قانوني کډوالۍ ریښتینې کیسې، خاطرې او تجربې.زه او سپوږمۍ

په دې خپرونه کې، ناولونه، په زړه پورې دکلمې او د هېواد د عملي او ادبي شخصیتونو داستانونه اوریدلی شئ.